Ewidencje i rejestry - Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Na podstawie Instrukcji Kancelaryjnej stanowiącej Załącznik do Decyzji nr 322/2021 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie z dnia 22.12.2021 roku, dla udokumentowania obiegu korespondencji jawnej sekretariaty Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie prowadzą następujące ewidencje i rejestry:

- dziennik korespondencyjny,

- dziennik podawczy,

- książki doręczeń,

- rejestry teczek, dzienników i książek ewidencyjnych o charakterze jawnym,

- wykazy poczty nadanej - zgodnie z wymogami przepisów o pracy poczty specjalnej,

- dziennik telegramów, faksów,

- dziennik ewidencji przepisów,

- dziennik ewidencji nośników informatycznych,

- inne rejestry, ewidencje pomocnicze właściwe dla poszczególnych pionów służbowych w tym rejestry sporządzone samodzielnie, co podyktowane jest koniecznością dostosowania ich do specyfiki pracy komórki organizacyjnej/jednostki Policji.

 

Metryczka

Data publikacji 20.03.2007
Data modyfikacji 13.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Rzeszowie
Osoba udostępniająca informację:
Klaudia Bijoś Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie
Osoba modyfikująca informację:
Klaudia Bijoś
do góry