Ewidencje i rejestry - Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Na podstawie Instrukcji Kancelaryjnej stanowiącej Załącznik do Decyzji nr 76/2012 Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie z dnia 20.03.2012 roku, dla udokumentowania obiegu korespondencji jawnej sekretariaty Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie prowadzą następujące ewidencje i rejestry:

 

- dziennik korespondencyjny,

- dziennik podawczy,

- książki doręczeń,

- rejestry teczek, dzienników i książek ewidencyjnych o charakterze jawnym,

- rejestry poczty dla odpowiednich rodzajów przesyłek - zgodnie z wymogami przepisów o pracy poczty specjalnej,

- skorowidz imienny lub rzeczowy do dziennika korespondencyjnego,

- dziennik telegramów, faksów,

- dziennik ewidencji przepisów,

- dziennik ewidencji nośników informacji,

- inne rejestry właściwe dla poszczególnych pionów służbowych.

Metryczka

Data publikacji 20.03.2007
Data modyfikacji 25.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Rzeszowie
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Cisło Wydział Prezydialny
Osoba modyfikująca informację:
Klaudia Bijoś
do góry