Budżet KWP na 2010 rok - Budżet KWP - Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet KWP na 2010 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK
        

 

Wyszczególnienie wydatków

 

Plan (na dzień 23.02.2010)

 

Plan (na dzień 31.12.2010)
Rozdział  75404          Rozdział       75405        
Razem środki               

Rozdział  75404          


Rozdział 75405        

Razem środki              
świadczenia 2 247 000 9 902 000 12 149 000 2 725 500 11 831 440 14 556 940
osobowe i pochodne 64 684 000 195 708 000 260 392 000 67 377 358 207 936 433 275 313 791
rzeczowe 5 832 000 17 380 000 23 212 000 8 258 724 27 671 102 35 929 826
majątkowe 19 375 000 2 251 000 21 626 000 22 887 702 1 256 706 24 144 408
finansowanie projektów z udziałem środków z UE 114 000 154 000 268 000 180 421 84 083 264 504
RAZEM: 92 252 000 225 395 000 317 647 000 101 429 705 248 779 764 350 209 469

Metryczka

Data publikacji 01.06.2012
Data modyfikacji 25.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Rzeszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Finansów KWP w Rzeszowie
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Etgens Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Etgens- Stryjecka
do góry