Budżet KWP na 2011 rok - Budżet KWP - Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet KWP na 2011 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

 

Wyszczególnienie wydatków

 

Plan (na dzień 23.02.2011)

 

Plan (na dzień 31.12.2011)
Rozdział  75404          Rozdział       75405        
Razem środki               

Rozdział  75404          


Rozdział 75405        

Razem środki              
świadczenia  2 696 000 11 562 000 14 258 000 2 568 833 11 905 080 14 473 913
osobowe i pochodne 62 517 000 198 314 000 260 831 000 65 340 792 207 484 361 272 825 153
rzeczowe 7 480 000 27 961 000 35 441 000 11 681 071 32 437 164 44 118 235
majątkowe 0 1 500 000 1 500 000 1 489 328 1 020 190
2 509 518
finansowanie projektów z udziałem środków z UE 0 0 0 317 347 0 317 347
RAZEM: 72 693 000 239 337 000 312 030 000 81 397 371 252 846 795 334 244 166 

Metryczka

Data publikacji 01.06.2012
Data modyfikacji 25.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Rzeszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Finansów KWP w Rzeszowie
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Etgens Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Etgens- Stryjecka
do góry