Budżet KWP na 2013 rok - Budżet KWP - Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet KWP na 2013 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

 

Wyszczególnienie
wydatków

 

Plan (na dzień 13.02.2013)

 

Plan (na dzień 31.12.2013)
Rozdział
75404         
Rozdział
75405        
Razem
środki               
Rozdział
75404          

Rozdział
75405        

Razem
środki              
świadczenia 2 621 000 12 053 000 14 674 000 2 478 245
11 795 583
 

14 273 828
 
osobowe i pochodne 67 145 000 212 302 000 279 447 000
68 334 725
 

220 269 987
 

288 604 712
 
rzeczowe 8 521 000 33 242 000 41 763 000
11 242 380
 

38 167 335
 

49 409 715
 
majątkowe 161 000 4 171 000 4 332 000
809 536
 

2 993 210
 

3 802 746
 
finansowanie projektów
z udziałem środków z UE
431 000 0 431 000 3 428 371
 
0
3 428 371
RAZEM: 78 879 000 261 768 000 340 647 000
86 293 257
 

273 226 115
 

359 519 372
 

Metryczka

Data publikacji 02.04.2013
Data modyfikacji 25.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Rzeszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Etgens
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Etgens Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Etgens- Stryjecka
do góry