Budżet KWP na 2014 rok - Budżet KWP - Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet KWP na 2014 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK

 

Wyszczególnienie
wydatków

 

Plan (na dzień 18.02.2014)

 

Plan (na dzień 31.12.2014)
Rozdział
75404         
Rozdział
75405        
Razem
środki               
Rozdział
75404          

Rozdział
75405        

Razem
środki              
świadczenia
2 747 000
12 509 000
15 256 000
2 821 074 12 565 070 15 386 144
osobowe i pochodne
66 058 000
215 182 000
281 240 000
68 783 058 217 417 452 286 200 510
rzeczowe
10 352 000
31 327 000
41 679 000
11 910 218 39 165 329 51 075 547
majątkowe
2 069 000
11 902 000
13 971 000
486 700 8 546 931 9 033 631
finansowanie projektów
z udziałem środków z UE
1 874 000
239 000
2 113 000
1 226 910 239 000 1 465 910
RAZEM: 83 100 000
271 159 000
354 259 000
85 227 960 277 933 782 363 161 742

Metryczka

Data publikacji 19.03.2014
Data modyfikacji 25.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Rzeszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Baran
Osoba udostępniająca informację:
Klaudia Bijoś Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Etgens- Stryjecka
do góry