Budżet KWP na 2016 rok - Budżet KWP - Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet KWP na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

 

   Wyszczególnienie wydatków Plan (układ wykonawczy na dzień 17.03.2016) Plan (na dzień 31.12.2016)
  75404       75405     
Razem środki   

  75404              

   75405            

Razem środki         
świadczenia 2 917 000 12 638 000 15 555 000 2 832 552 12 407 877 15 240 429
osobowe i pochodne 68 160 000 210 490 000 278 650 000 73 935 725 222 411 154 296 346 879
rzeczowe 13 230 000 32 374 000 45 604 000 14 185 965 44 659 324 58 845 289
majątkowe     0 791 854 223 688 1 015 542
finansowanie projektów z udziałem środków z UE 150 000 150 000 300 000 150 000 150 000 300 000
Razem: 84 457 000 255 652 000 340 109 000 91 896 096 279 852 043 371 748 139

 

Metryczka

Data publikacji 25.04.2016
Data modyfikacji 03.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Rzeszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Baran
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Etgens- Stryjecka Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Etgens- Stryjecka
do góry