Budżet KWP na 2017 rok - Budżet KWP - Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet KWP na 2017 rok

Plan wydatków budżetowych na 2017 rok

 

   Wyszczególnienie wydatków Plan (ustawa budżetowa na dzień 25.01.2017) Plan (na dzień 31.12.2017)
  75404       75405     
Razem środki   

  75404              

   75405            

Razem środki         
świadczenia 2 815 000 12 980 000  15 795 000 2 871 731 13 734 809 16 606 540
osobowe i pochodne 73 681 000  225 192 000 298 873 000 81 281 041 253 944 554 335 225 595
rzeczowe 11 949 000 32 229 000 44 178 000 12 407 391 36 414 922 48 822 313
majątkowe 150 000 430 000 580 000 1 936 247 5 176 415 7 112 662
finansowanie projektów z udziałem środków z UE 300 000 398 000 698 000 596 841 471 069 1 067 910
Razem: 88 895 000 271 229 000 360 124 000 99 093 251 309 741 769 408 835 020

 

Metryczka

Data publikacji 03.03.2017
Data modyfikacji 22.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Rzeszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Baran
Osoba udostępniająca informację:
Klaudia Bijoś Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie
Osoba modyfikująca informację:
Klaudia Bijoś
do góry