Budżet KWP na 2018 rok - Budżet KWP - Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet KWP na 2018 rok

Plan wydatków budżetowych na 2018 rok

 

   Wyszczególnienie wydatków Plan (ustawa budżetowa na dzień 09.02.2018) Plan (na dzień 31.12.2018)
  75404       75405     
Razem środki   

  75404              

   75405            

Razem środki         
świadczenia 2 742 000 12 683 000  15 425 000     0
osobowe i pochodne 77 225 000  242 202 000 319 427 000     0
rzeczowe 9 602 000 27 896 000 37 498 000     0
majątkowe 154 000 530 000 684 000     0
finansowanie projektów z udziałem środków z UE   408 000 408 000     0
Razem: 89 723 000 283 719 000  373 442 000 0 0 0

Metryczka

Data publikacji 22.03.2018
Data modyfikacji 22.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Rzeszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Baran
Osoba udostępniająca informację:
Klaudia Bijoś Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie
Osoba modyfikująca informację:
Klaudia Bijoś
do góry