Kierownictwo KWP

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W RZESZOWIE  – insp.  Henryk Moskwa

I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W RZESZOWIE  – insp. Zbigniew Sowa

ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W RZESZOWIE  – insp. Paweł Filipek

ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI  W RZESZOWIE  – insp. Tadeusz Szymanek

 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

NACZELNIK – mł. insp. Mariusz Skiba

RZECZNIK PRASOWY - nadkom. Marta Tabasz-Rygiel

 

WYDZIAŁ KONTROLI

NACZELNIK – mł. insp. Ryszard Sas

ZASTĘPCA NACZELNIKA – kom. Bogusława Sebastianka

 

WYDZIAŁ POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH

NACZELNIK – mł. insp. Bogusław Kurasiewicz

ZASTĘPCA NACZELNIKA- podinsp. Artur Piekielniak

 

SZTAB POLICJI

NACZELNIK – mł. insp. Mariusz Dzioba

ZASTĘPCA NACZELNIKA – kom. Maciej Gawryś

 

WYDZIAŁ ds. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

p.o. NACZELNIK – kom. Krystyna Jedynak

ZASTĘPCA NACZELNIKA - Lidia Czajewska

 

WYDZIAŁ KADR I SZKOLENIA

NACZELNIK –  podinsp. Mariusz Kulaga

ZASTĘPCA NACZELNIKA – podinsp. Magda Bator

 

WYDZIAŁ FINANSÓW

NACZELNIK – Małgorzata Wasilewska- Jacek

 

WYDZIAŁ DOCHODZENIOWO – ŚLEDCZY

NACZELNIK – mł. insp. Małgorzata Fąfara

ZASTĘPCA NACZELNIKA- nadkom. Dariusz Dźwierzyński

 

WYDZIAŁ KRYMINALNY

NACZELNIK – kom. Błażej Bogacz

ZASTĘPCA NACZELNIKA – podkom. Dawid Dudycz

 

WYDZIAŁ dw. z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

NACZELNIK – mł. insp. Bartłomiej Kowalski

ZASTĘPCA NACZELNIKA – podinsp. Jerzy Mazur

 

WYDZIAŁ dw. z KORUPCJĄ

p.o. NACZELNIKA – kom. Zbigniew Kłudka

 

WYDZIAŁ WYWIADU KRYMINALNEGO

NACZELNIK –  podkom. Krystian Chowaniec

p.o.  ZASTĘPCA NACZELNIKA - kom. Paweł Dyrda

 

WYDZIAŁ dw. z CYBERPRZESTĘPCZOŚCIĄ

NACZELNIK - podinsp. Piotr Szymański

 

WYDZIAŁ PREWENCJI

NACZELNIK – mł. insp. Piotr Kluz

ZASTĘPCA NACZELNIKA – podinsp. Krzysztof Piskor

 

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

NACZELNIK – nadkom. Robert Marszałek

ZASTĘPCA NACZELNIKA - nadkom. Renata Mazan

 

WYDZIAŁ KONWOJOWY

NACZELNIK – mł. insp. Rafał Piela

ZASTĘPCA NACZELNIKA - nadkom. Paweł Międlar

 

WYDZIAŁ ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

NACZELNIK– mł. insp. Bogusław Daraż

ZASTĘPCA NACZELNIKA – Krzysztof Biel

 

LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE

NACZELNIK – podkom.  Magdalena Kruczek

ZASTĘPCA NACZELNIKA – komisarz  Rafał Szpunar

 

WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA

NACZELNIK – mł. insp. Bogdan Wilusz

ZASTĘPCA NACZELNIKA - Michał Lis

 

WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW

 NACZELNIK – Beata Gołda

 ZASTĘPCA NACZELNIKA - Piotr Jakubek

 

WYDZIAŁ TRANSPORTU

NACZELNIK – Mariusz Maczuga

ZASTĘPCA NACZELNIKA - podinsp. Leszek Czurczak

ZASTĘPCA NACZELNIKA- Dorota Wolanin

 

ODDZIAŁ PREWENCJI POLICJI

DOWÓDCA – insp. Jacek Maślanka

ZASTĘPCA DOWÓDCY – mł. insp. Wojciech Chmaj

ZASTĘPCA DOWÓDCY – podinsp. Robert Topolewski

 

SAMODZIELNY PODODDZIAŁ ANTYTERRORYSTYCZNY POLICJI

DOWÓDCA – nadkom. Mirosław Lenart

ZASTĘPCA DOWÓDCY – kom. Arkadiusz Tryczyński

 

JEDNOOSOBOWE STANOWISKO  DO SPRAW AUDYTU WEWNĘTRZNEGO– Renata Ladzińska- Karol

JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA-  nadkom. Łukasz Gliwa

JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - Inspektor Ochrony Danych - Renata Osiniak

p.o. JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY POLICJI-   sierż. szt. Kamil Buczek

SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I FUNDUSZY POMOCOWYCH - Kierownik nadkom.  Adam Fularz

SEKCJA PSYCHOLOGÓW - Kierownik podinsp. Iwona Adamczyk

ZESPÓŁ PRAWNY - Agnieszka Dybek, Agnieszka Pacana, Florentyna Ząbek, Aneta Korcz- Maciejko

ZESPÓŁ DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ - Koordynator główny specjalista Anna Mełech

DUSZPASTERZ POLICJI - Ks. Marek Buchman

Metryczka

Data publikacji 15.03.2007
Data modyfikacji 10.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Rzeszowie
Osoba udostępniająca informację:
Klaudia Bijoś Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Klaudia Bijoś
do góry