WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POZOSTAJĄCYCH W POSIADANIU ZALEŻNYM KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W RZESZOWIE

Stan na dzień 16.03.2018 roku

Lp. Adres nieruchomości Podmiot zewnętrzny Umowa Powierzchnia budynków
 1. Brzeźnica 65 A

Gmina Dębica

użyczenie

229,90 m2

2 000,00 m2

2. Laszki 41

Gmina Laszki

najem 25 m²
3.

Kołaczyce
ul. Szewska 11

Gmina Kołaczyce

najem

76,50 m2

34,00 m2

4.

Korczyna
ul. Rynek 14

Gmina Korczyna

użyczenie

97,00 m2
50 m2

5.

Rymanów
ul. Grunwaldzka 13

Gmina Rymanów

prawo użytkowania/
użyczenie

 268,00 m2

64,00 m2

3.278,00 m2

6.

Krosno
ul. Chrobrego 1

Kółko Rolnicze Krosno - Polanka

najem 20,00 m2
7.

Majdan Królewski
ul. Tarnobrzeska 17

Gmina Majdan Królewski

najem 79,60 m2
8. Olszanica 210

Gmina Olszanica

najem  79,00 m2
9.

Wielkie Oczy
ul. Leśna 2

 Gmina Wielkie Oczy

użyczenie 37,00 m2
10.

Krzeszów
ul. Rynek 9

Gmina Krzeszów

użyczenie 89,00 m2
11.

Żurawica
ul. M. Króla 3

Gmina Żurawica

najem

126,00 m2

20,00 m2

12.

Żurawica
ul. M. Króla 3

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDYK

najem 26,70 m2
13. Krasiczyn 131

Nadleśnictwo Krasiczyn

najem 65,00 m2
14.

Kańczuga
ul. M. Konopnickiej 2

Miasto i Gmina Kańczuga

najem 171,50 m2
15. Bircza
ul. Jana Pawła II 1
Gminna Spółdzielnia
Samopomoc Chłopska
dzierżawa 58,00 m2
16. Dubiecko
ul. Rynek 1

Bank Spółdzielczy w Dubiecku

najem 33,00 m2
17.

Rzeszów
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 14

Gmina Miasta Rzeszowa

użyczenie 401,00 m2
18.

Rzeszów
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 14

Frac Handel
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 

najem 22,00 m2
19.

Rzeszów
ul. Solarza 9

Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

najem 38,00 m2
20.

Rzeszów
Plac Dworcowy 1

PKP S.A.

najem

193,00 m2

22,00 m2

21. Hyżne 628

Gmina Hyżne

użyczenie 50,00 m2
22.

Tyczyn
ul. Kościuszki 6

Miasto i Gmina Tyczyn

najem 208,18 m2
23. Tyczyn
ul. Kościuszki 4
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Eko-Strug" najem 56,40 m2
24. Chmielnik 50 Gmina Chmielnik najem

43,20 m2

87,00 m2

25. Jasionka 942

Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze"

najem 29,50 m2
26.

Besko
ul. Podkarpacka 7

Gmina Besko

najem 87,00 m2
27.

Sanok
ul. Robotnicza 19

Gmina Miasto Sanok

użyczenie 10,70 m2
28.

Zbydniów
ul. Akacjowa 1

Gmina Zaleszany najem 150,00 m2
29. Pysznica
ul. Wolności 275
Gmina Pysznica najem 121,00 m2
30.

Radomyśl Wielki
ul. Rynek 27

Gmina Radomyśl Wielki

dzierżawa 43,45 m2
31. Barwinek Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie najem 106,83 m2
32. Narol
ul. Rynek 5
Miasto i Gmina Narol użyczenie 166,00 m2
33. Rzeszów
ul. Krynicka 6
Spółdzielnia "Projektant" użyczenie 25,00 m2
34. Mielec
ul. Żeromskiego 34
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie użyczenie 83,55 m2
35. Czermin 41 Gmina Czermin użyczenie 104,20 m2
36. Trzebownisko
 
Gmina Trzebownisko użyczenie

415,00 m2

580,00 m2

37. Mielec
ul. Żeromskiego 19
Osoba prywatna najem 10,00 m2
38. Czarna
ul. Konarskiego 27
Gmina Czarna użyczenie

197,70 m2

30,00 m2

388,00 m2

39. Haczów 579 Towarzystwo Przyjaciół Haczowa dzierżawa gruntu 300 m2
40. Tyrawa Wołoska 166 Gmina Tyrawa Wołoska użyczenie 5,00 m2
41. Cisna 2 Gmina Cisna użyczenie

63,40 m2

384,00 m2

42. Czarna Górna 81 Gmina Czarna Górna użyczenie 89,10 m2
43.
Cieszanów
ul. Mickiewicza 1
Gmina Cieszanów użyczenie 100,00 m²
44. Borowa 221 Gmina Borowa użyczenie

161,39 m2

466,00 m2

45.
Lubenia
 
Gmina Lubenia najem

24 m²

15 m2

46. Komańcza 125 Nadleśnictwo Komańcza najem 34,20 m²
47. Babice 178 osoba prywatna najem 12,40 m²
14,00 m²
48.

Jasło
ul. Przemysłowa 11

Trans Wiert Sp. z o.o  najem gruntu 20,00 m²
49. Przemyśl
ul. Mickiewicza 10
PUW w Rzeszowie użyczenie 8,50 m²
50.

Stary Dzików

Gmina Stary Dzików użyczenie  120,00 m²
51. Krempna
 
Magurski Park Narodowy użyczenie 23,00 m²
52. Przemyśl
ul. Mickiewicza 34
BOSG w Przemyślu użyczenie 314,90 m²
53. Dębica
ul. Ogrodowa
Powiat Dębicki użyczenie

238,60 m²

2 730,00 m2

54. Wiązownica Gmina Wiązownica  użyczenie 

151,00 m²

55. Świlcza Gmina Świlcza użyczenie 42,90  m²
56. Błażowa Gmina Błażowa użyczenie 80,00 m²
57. Krosno
ul. Ordynacka 5
Gmina Krosno użyczenie 19 m²
58.

Krosno

ul. Kolejowa 23

Gmina Krosno użyczenie 32,10 m²
59. Krosno
ul. Kisielewskiego 4/16
Gmina Krosno użyczenie 21,00 m²
60.

Krosno
ul. Mickiewicza 23 a

Gmina Krosno użyczenie 19,70 m²
61. Dębowiec Gmina Dębowiec użyczenie 32,50  m²
62. Gawłuszowice Gmina Gawłuszowice użyczenie 15,20  m²
63. Kuryłówka Gmina Kuryłówka Użyczenie 9,80 m²
64. Jawornik Polski Gmina Jawornik Polski użyczenie 10,00 m²
65. Jarocin Gmina Jarocin użyczenie 12,00 m2
66. Dydnia Gmina Dydnia użyczenie 17, 00 m2
67. Jasienica Rosielna Gmina Jasienica Rosielna użyczenie 66,87 m2
68. Polańczyk Bieszczadzkie Wodne Pogotowie Ratunkowe użyczenie miejsce na przystań pływającą
69. Rzeszów Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa najem 14,00 m2
70.

Brzozów
ul. Moniuszki 25

Nadleśnictwo Brzozów najem 1,00 m2
71. Fredropol Gmina Fredropol użyczenie 107,00 m2
72. Stalowa Wola Huta Stalowa Wola najem 14,00 m2
73.

Pilzno
ul. Bujnowskiego 31

Gmina Pilzno użyczenie

343,00 m²

750,00 m²
74.

Stubno

Gmina Stubno użyczenie 33,00 m²
75.

Kamień 287

Gmina Kamień użyczenie 103,00 m²
76.

Orły
ul. Handlowa 3

Gmina Orły użyczenie 76 m²
77. Korczowa Gmina Korczowa użyczenie

12,00 m²

60,00 m²

78. Krościenko Wyżne Gmina Krościenko Wyżne użyczenie 28,00 m²
79. Nowa Sarzyna, ul. Chemików 3 Gmina Nowa Sarzyna użyczenie 121,00 m²
80. Padew Narodowa, ul. Ks. J. Kica 8 Gmina Pader Narodowa użyczenie 20,00 m²
81.

Rudnik nad Sanem,

ul. Mickiewicza 57

Gmina Rudnik nad Sanem użyczenie 12,00 m²
82. Wiśniowa 233 Gmina Wiśniowa użyczenie 64,00 m²
83.

Tarnobrzeg

Jezioro Tarnobrzeskie

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji użyczenie

285,00 m²

15,00 m²

84. Pruchnik
ul. Szkolna 10
Gmina Pruchnik użyczenie

250,00 m²

289,00 m²

85. Nowy Żmigród
ul. Gorlicka 10
Powiat Jasielski użyczenie

16,00 m²

86. Nadole 13 Gmina Dukla użyczenia

44,00 m²

87. Rogi
ul. ks. H. Domino 54
Gmina Miejsce Piastowe  użyczenie

20,00 m²

88. Mielec
ul. Żeromskiego 22
Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego SP w Mielcu użyczenie

156,00 m²

89. Niebylec 182 A Gmina Niebylec użyczenie

82,00 m²

12,00 m²

Metryczka

Data publikacji 01.10.2008
Data modyfikacji 20.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Rzeszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Samanta Szkotnicka
Osoba udostępniająca informację:
Klaudia Bijoś Wydział Komunikacji Społecznej KWP
Osoba modyfikująca informację:
Klaudia Bijoś
do góry