Informacje o składnikach majątku - Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje o składnikach majątku

 

Informacje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego KWP Rzeszów i terenowych jednostek organizacyjnych
Policji województwa podkarpackiego
 
 
 
Lp.
Zakres
Pliki
do pobrania
(wykazy)
Osoba odpowiedzialna
Informacja o planowanym
sposobie zbycia
Tryb Termin   
Pliki do pobrania
(wykazy)     
 1.
Uzbrojenie i technika
policyjna
 

Małgorzata Cebula

 

Telefon: 47 821- 2825
Wydział Zaopatrzenia KWP w Rzeszowie

e-mail: malgorzata.cebula@rz.policja.gov.pl
data ostatniej aktualizacji: 15.07.2021 r.

 

 

 

 
 2.
Sprzęt i wyposażenie kwatermistrzowskie

 

 

 

 

 

Małgorzata Cebula

Telefon: 47 821- 2825
Wydział Zaopatrzenia KWP w Rzeszowie

e-mail: malgorzata.cebula@rz.policja.gov.pl
data ostatniej aktualizacji: 15.07.2021 r.

 
                

 

 

 3.
Maszyny i urządzenia
techniczne

 

 

Samanta Szkotnicka

Telefon: 47 821- 2858
Wydział Inwestycji i Remontów
KWP w Rzeszowie
e-mail: samanta.szkotnicka@rz.policja.gov.pl
data ostatniej aktualizacji: 23.08.2021 r
 

                 

 

 

 

 4.
Sprzęt szkolno-sportowy
i kulturalno-oświatowy

 

 

 

 

Tadeusz Kluszczyński
Telefon: 47 821- 28-28

Wydział Zaopatrzenia

e-mail: tadeusz.kluszczynski@rz.policja.gov.pl
data ostatniej aktualizacji: 28.09.2015 r.

   
 
 5.
 Sprzęt żywnościowy
 
Tadeusz Kluszczyński
Telefon: 47 821- 28-28

Wydział Zaopatrzenia

e-mail: tadeusz.kluszczynski@rz.policja.gov.pl
data ostatniej aktualizacji: 01.10.2014 r.

   
 
 6.
 Materiały budowlane

 

 
 
 

 

 
 
 
Imię i nazwisko: Urszula Janiec
Telefon: 47 821 2857
 
Wydział Inwestycji i Remontów KWP
 
Wojciech Turczynowski
KPP Sanok - (13) 4657384
 
data ostatniej aktualizacji: 10.02.2020 r.  
 
   
 
7. Środki transportowe

 

Edward Musiał

Telefon: 47 821- 28-59

Wydz. Transportu

e-mail:
edward.musial@rz.policja.gov.pl

Data ostatniej aktualizacji: 12.10.2021 r.

 
 
 

 

 

 

 

8. Wyposażenie warsztatowe, części zamienne, podzespoły itp.  

Agnieszka Podgórska
Telefon: 47 821- 28-70

Wydz. Transportu

e-mail:
agnieszka.podgorska@rz.policja.gov.pl

Data ostatniej aktualizacji: 17.05.2021r.

   

 

 9.
Sprzęt łączności i informatyki  

Imię i nazwisko: Grzegorz Pelc
Telefon: 47 821- 22-61

Kom. organizacyjna: Wydział Łączności i Informatyki KWP w Rzeszowie

e-mail:

data ostatniej aktualizacji: 26.04.2013 r.

 

 

 
10. Książki  

Imię i nazwisko: Joanna Maślanka
Telefon: 47 821- 26-48

Kom. organizacyjna: Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Rzeszowie

e-mail: joanna.maslanka@rz.policja.gov.pl

data ostatniej aktualizacji: 12.05.2021 r.

     

 

11. Asortyment mundurowy  

Małgorzata Cebula

Telefon: 47 821- 2825
Wydział Zaopatrzenia KWP w Rzeszowie
e-mail: malgorzata.cebula@rz.policja.gov.pl
data ostatniej aktualizacji: 19.07.2021 r
   

 

 

(podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa  /Dz. U. z 2019 r. poz. 2004/

 Przedmioty umundurowania wyjściowego,służbowego, ćwiczebnego i wyposażenia specjalnego nie podlegają sprzedaży zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 13 .05.2004 r. z późn. zm. w sprawie zakazu noszenia munduru policyjnego lub jego części

Metryczka

Data publikacji 15.03.2007
Data modyfikacji 13.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Rzeszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Samanta Szkotnicka
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Sekuła Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie
Osoba modyfikująca informację:
Klaudia Bijoś
do góry