Informacje o składnikach majątku - Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje o składnikach majątku

 

Informacje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego KWP Rzeszów i terenowych jednostek organizacyjnych
Policji województwa podkarpackiego
 
 
 
Lp.
Zakres
Pliki
do pobrania
(wykazy)
Osoba odpowiedzialna
Informacja o planowanym
sposobie zbycia
Tryb Termin              
Pliki do pobrania
(wykazy)     
 1.
Uzbrojenie i technika
policyjna
 
Jerzy Brzeski
Telefon: (17) 858- 23-96
Wydział Zaopatrzenia

e-mail: jerzy.brzeski@rz.policja.gov.pl
data ostatniej aktualizacji: 22.09.2015 r.

 

 
 
 2.
Sprzęt i wyposażenie kwatermistrzowskie

 

 

 

 

 

Natalia Pasterz
Telefon:17 858-28-25

Wydział Zaopatrzenia KWP w Rzeszowie
e-mail: natalia.pasterz@rz.policja.gov.pl

 

Józef Marek

Telefon: 17  221-03-84
KPP Ropczyce

data ostatniej aktualizacji: 04.11.2016 r.

 
                

 

 

 3.
Maszyny i urządzenia
techniczne

 

 
Piotr Jakubek
(17) 858 28 04
 
 
Małgorzata Stanisz
(17) 858 21 79
 

Wydział Inwestycji i Remontów


data ostatniej aktualizacji:01.12.2017 r.

                 

 

 

 
 4.
Sprzęt szkolno-sportowy
i kulturalno-oświatowy

 

 

 

 

Tadeusz Kluszczyński
Telefon: (17) 858- 28-28

Wydział Zaopatrzenia

e-mail: tadeusz.kluszczynski@rz.policja.gov.pl
data ostatniej aktualizacji: 28.09.2015 r.

   
 
 5.
 Sprzęt żywnościowy
 
Tadeusz Kluszczyński
Telefon: (17) 858- 28-28

Wydział Zaopatrzenia

e-mail: tadeusz.kluszczynski@rz.policja.gov.pl
data ostatniej aktualizacji: 01.10.2014 r.

   
 
 6.
 Materiały budowlane

 

 
 
 

 

 
 
 
Imię i nazwisko: Maria Ignor
Telefon: 510-997-092
 
Wydział Inwestycji i Remontów KWP
 
Alicja Mijal
KPP Jasło- 510 997 399
 
data ostatniej aktualizacji: 12.06.2018 r.  
 
   
 
7. Środki transportowe  

Edward Musiał

Telefon:(17) 858- 28-59

Wydz. Transportu

e-mail:
edward.musial@rz.policja.gov.pl

Data ostatniej aktualizacji: 16.11.2018 r.

 
 
23.11.2018r.

pobierz

8. Wyposażenie warsztatowe, części zamienne, podzespoły itp.  

Krzysztof Bielecki
Telefon:(17) 858- 28-95

Waldemar Salach
Telefon:(17) 858- 28-84

Wydz. Transportu

e-mail:
krzysztof.bielecki@rz.policja.gov.pl
waldemar.salach@rz.policja.gov.pl

Data ostatniej aktualizacji: 12.10.2018 r.

   

Informacja o przekazaniu składników majątku Skarbu Państwa przez Wydział Transportu KWP w Rzeszowie

 9.
Sprzęt łączności i informatyki  

Imię i nazwisko: Grzegorz Pelc
Telefon: (17) 858- 22-61

Kom. organizacyjna: Wydział Łączności i Informatyki KWP w Rzeszowie

e-mail:

data ostatniej aktualizacji: 26.04.2013 r.

 

 

 

 
10. Asortyment mundurowy  
Tadeusz Kluszczyński
Telefon: (17) 858- 28-28

Wydział Zaopatrzenia

e-mail: tadeusz.kluszczynski@rz.policja.gov.pl
data ostatniej aktualizacji: 25.10.2016 r.

     

 

(podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w które wyposażone są jednostki budżetowe /Dz. U. z 2010r. Nr 114 poz. 761/)

 Przedmioty umundurowania wyjściowego,służbowego, ćwiczebnego i wyposażenia specjalnego nie podlegają sprzedaży zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 13 .05.2004 r. z późn. zm. w sprawie zakazu noszenia munduru policyjnego lub jego części

Metryczka

Data publikacji 15.03.2007
Data modyfikacji 16.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Rzeszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Bielecki
Osoba udostępniająca informację:
Klaudia Bijoś Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie
Osoba modyfikująca informację:
Klaudia Bijoś
do góry