Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

8 grudnia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2021 poz. 1641).

Ustawa określa zasady otwartości danych, zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania. W myśl ustawy informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu.

Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w jakimkolwiek celu.

 

Wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego prosimy kierować pod adres:

 


Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
Wydział Komunikacji Społecznej
ul. Dąbrowskiego 30
35-036 RZESZÓW

tel.  47-821 2706
fax 47-821 2709

e-mail: bip@rz.policja.gov.pl

 

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 

 

Metryczka

Data publikacji 30.12.2011
Data modyfikacji 08.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Rzeszowie
Osoba udostępniająca informację:
Klaudia Bijoś Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie
Osoba modyfikująca informację:
Klaudia Bijoś
do góry