Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Informacje ogólne

W dniu 16 czerwca 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352).

Ustawa określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania. W myśl ustawy informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu.

Natomiast, przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.


Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej prosimy kierować pod adres :Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
Wydział Komunikacji Społecznej
ul. Dąbrowskiego 30
35-036 RZESZÓW


tel.  47-821 2706
fax 47-821 2709

e-mail: bip@rz.policja.gov.pl

 

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 

 

Metryczka

Data publikacji 30.12.2011
Data modyfikacji 22.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Rzeszowie
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Etgens Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Etgens- Stryjecka
do góry