Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej - Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej

WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ UDOSTĘPNIONEJ PRZEZ
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie
 

 

1) zobowiązuje się do poinformowania o źródle pozyskania danych w postaci dopisku o treści: „Źródło: Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie”,

2) zobowiązuje się do wskazania daty pozyskania danej informacji,

3) zobowiązuje się do wskazania daty wytworzenia przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie danej informacji, o ile została ona określona,

4) zobowiązuje się do informowania przez wnioskodawcę o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,

 


 
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie ZA PRZEKAZYWANE INFORMACJEPonowne wykorzystanie wszelkich informacji publicznych następuje na własną odpowiedzialność wnioskodawcy. Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę wynikającą z ponownego wykorzystania informacji publicznej przez wnioskodawcę lub innych użytkowników. Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie zastrzega, że niektóre z ponownie wykorzystywanych informacji publicznych przetworzonych przez osoby trzecie mogą być nieaktualne lub zawierać błędy.  

Metryczka

Data publikacji 30.12.2011
Data modyfikacji 25.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Rzeszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Etgens
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Etgens Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie
Osoba modyfikująca informację:
Klaudia Bijoś
do góry