Broń przekazana do zniszczenia - Pozwolenia i licencje - Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Pozwolenia i licencje

Broń przekazana do zniszczenia

Zgodnie z § 9 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 09.06.2004 w sprawie szczegółowych zasad deponowania i niszczenia broni i amunicji w depozycie Policji, Zandarmerii Wojskowej lub organu celnego oraz stawki odpłatności za ich przechowywanie w depozycie- Dz. U. 2004, nr 152, poz. 1609, osoba wyrażająca zgodę na zniszczenie broni powiadamiana jest przez jednostkę deponującą o komisyjnym zniszczeniu broni lub amunicji.

Metryczka

Data publikacji 09.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Rzeszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Damian Woźniak
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Etgens- Stryjecka Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie
do góry