Skargi i wnioski

Przepisy prawne regulujące postępowanie w sprawach skarg i wniosków

 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz.46)

Metryczka

Data publikacji 16.03.2007
Data modyfikacji 26.09.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Rzeszowie
Osoba udostępniająca informację:
Klaudia Bijoś WKS KWP w Rzeszowie
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Etgens- Stryjecka
do góry