Ochrona prawna - Skargi i wnioski - Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Ochrona prawna

Ochrona prawna skarżącego

Art. 225 § 1 Kpa wprowadza ustawową ochronę prawną skarżącego i wnioskodawcy. Przepis ten brzmi: "Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych".

Zniesienie ochrony prawnej skarżącego

Ochrona obejmuje osoby wnoszące skargę lub wniosek tylko w zakresie dozwolonym prawem, a więc gdy nie zostaną naruszone chronione dobra innych osób lub instytucji. Ochrona nie będzie rozciągała się na osoby dopuszczające się oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, czyli popełniające czyny zabronione.

Ochrona prawna pomawianego funkcjonariusza Policji

Zgodnie z art. 212 kk § 1  kto pomawia osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku.

Metryczka

Data publikacji 16.03.2007
Data modyfikacji 16.03.2007
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Rzeszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wiesław Korczykowski
Osoba udostępniająca informację:
KWP w Rzeszowie
Osoba modyfikująca informację:
do góry