Stanowienie aktów prawnych - Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowienie aktów prawnych

W Wydziale Bezpieczeństwa Informacji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie gromadzone i udostępniane są policjantom i pracownikom Policji garnizonu podkarpackiego zbiory aktów prawnych:

            - Komendanta Wojewódzkiego Policji,

            - Komendanta Głównego Policji,

            - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

            - pozaresortowe.

 

Komendant Wojewódzki Policji wydaje następujące akty prawne wewnętrznego kierowania:

                                                     - decyzje,

                                                     - rozkazy,

                                                     - instrukcje,

                                                     - pisma okólne

oraz zawiera porozumienia z organami administracji publicznej i innymi podmiotami.

 

Metody i formy opracowywania, opiniowania, ogłaszania i ewidencji aktów prawnych oraz formy i metody wykonywania pomocy prawnej w Policji określa Zarządzenie nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004r. (Dz.Urz. KGP nr 21 poz. 131 z późn. zm.)

 

Projekt aktu prawnego opracowuje się zgodnie z zasadami techniki prawodawczej określonej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002r. – (Dz.U. nr 100 poz. 908).

 

Metryczka

Data publikacji 15.03.2007
Data modyfikacji 22.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Rzeszowie
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Etgens
Osoba modyfikująca informację:
Klaudia Bijoś
do góry