Zestawienia statystyczne dotyczące wypadków w województwie podkarpackim

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W LATACH 1999-2003

Niezależnie od dynamiki zmian zagrożenia, praktycznie każdego roku na drogach Podkarpacia ginie w wypadkach drogowych około 250 osób, a niemal 3.000 zostaje rannych. Jak widać na powyższych wykresach najtragiczniejszy był rok 1999, od tego czasu widoczna jest nieznaczna aczkolwiek stała poprawa ogólnego stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

 

 

W strukturze rodzajowej wypadków dominują zderzenia pojazdów w ruchu, które stanowią niemal połowę ogółu zdarzeń, z czego bez mała 1/2 to zderzenia boczne. Oprócz pewnych wahań nie zauważono, aby ten rodzaj zdarzeń wykazał jakąś ukierunkowaną tendencję, należy zatem przyjąć,  że jest to zjawisko w miarę stabilne. Co trzeci wypadek to najechanie na pieszego. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat daje się zauważyć nieznaczny spadek tego rodzaju zdarzeń (od 36,9% w 1999 do 33,8% w 2003 r.).Wśród sprawców wypadków dominują kierujący pojazdami. Szczególnie groźne były spowodowane przez nich wypadki, do jakich dochodziło w wyniku utraty panowania nad pojazdem -  zwykle na skutek brawury, braku wyobraźni i umiejętności przewidywania. W analizowanym okresie ilość wypadków powodowanych przez kierujących utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie, co w zestawieniu ze spadkiem ogólnej ilości zdarzeń drogowych oraz z dość dużym spadkiem ilości wypadków powodowanych przez pieszych pozwala wyciągnąć wniosek, że wzrasta zagrożenie ze strony kierujących pojazdami. Powyższe dają podstawę do stwierdzenia, że budowa azyli na drogach krajowych, budowa chodników i systemów segregacji ruchu na drogach wojewódzkich i powiatowych, wyznaczanie stref uspokojonego ruchu w obrębie osiedli mieszkaniowych oraz praca prewencyjno-edukacyjna Policji, zaczynają przynosić pożądane efekty. Zatem te i inne działania zmierzające do zmniejszenia ilości wypadków drogowych z udziałem osób pieszych winny być kontynuowane i intensyfikowane w miarę posiadanych możliwości.

 

 

Na przestrzeni roku największą liczbę wypadków drogowych odnotowujemy w okresie od maja do października. W ciągu tygodnia najwięcej wypadków drogowych zaistniało w piątek. Dobowy szczyt zagrożenia to godziny od 1400 do 2000. Uwidacznia się tutaj wpływ wyjazdów weekendowych. Obiektywnie mogłoby się to wydawać nielogiczne, ale najmniej ostrożności i rozwagi oraz największy pośpiech uczestnicy ruchu drogowego wykazują wtedy, gdy mają wreszcie czas  na relaks i odpoczynek. Nietrzeźwość uczestników ruchu od lat stanowi w Polsce jak również w województwie podkarpackim jedną z podstawowych okoliczności powstawania wypadków drogowych. Na terenie woj. podkarpackiego średnio ok. 15% wypadków drogowych powodują nietrzeźwi uczestnicy ruchu. Nietrzeźwi najczęściej uczestniczyli w zdarzeniach drogowych w weekendy, a zwłaszcza w niedziele. Niewątpliwie wpływ na takie rozłożenie wypadków z udziałem nietrzeźwych ma fakt, że koniec tygodnia, dni wolne od pracy, sprzyjają spotkaniom towarzyskim i imprezom, podczas których spożywany jest alkohol. Generalnie w te dni zwiększa się liczba uczestników ruchu pod wpływem alkoholu. Przedstawione wykresy oraz uzyskiwane przez Policję wyniki w zakresie ujawniania nietrzeźwości, pozwalają domniemywać, że okres uspokojenia, jaki obserwowano po nowelizacji Kodeksu Karnego, już minął i zaostrzenie odpowiedzialności za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym nie spełnia oczekiwanej funkcji prewencyjnej.

 

 

Zestawienia statystyczne za lata 2004-2006

Jednostka Wypadki Zabici Ranni Kolizje
2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006
Brzozów 51 74 91 4 9 5 70 93 131 264 308 298
Dębica 193 179 175 27 13 17 284 229 235 946 964 922
Jarosław 151 147 144 20 17 14 188 193 167 974 1030 915
Jasło 117 76 74 11 6 8 140 104 105 445 443 488
Kolbuszowa 46 53 58 11 17 12 54 55 61 176 229 245
Krosno 132 117 110 16 20 21 160 135 144 1255 1265 1236
Lesko 36 45 26 5 2 1 38 57 32 249 301 296
Leżajsk 42 64 63 4 8 7 60 82 74 339 368 392
Lubaczów 44 39 38 13 9 12 48 40 49 376 355 331
Łańcut 61 70 71 15 14 14 82 106 92 755 712 825
Mielec 93 76 86 12 15 17 112 84 112 1241 1167 1108
Nisko 95 82 86 19 10 13 113 109 86 619 600 593
Przemyśl 164 147 121 14 9 20 203 187 176 1427 1552 1585
Przeworsk 112 117 94 16 13 10 146 136 121 502 566 539
Ropczyce 108 106 80 12 28 11 152 138 112 440 455 463
Rzeszów 514 425 506 52 43 40 662 580 681 5000 4905 4523
Sanok 69 84 88 10 12 8 69 91 96 625 793 783
Stalowa Wola 139 150 129 11 11 9 163 191 172 922 847 762
Strzyżów 76 73 61 7 12 12 92 77 69 511 481 463
Tarnobrzeg 110 104 98 15 14 6 131 152 128 614 616 608
Ustrzyki Dolne 24 16 25 1 1 3 28 20 31 193 255 202
Ogółem 2377 2244 2224 295 286 260 2994 2859 2874 17873 18212 17577

 

Pliki do pobrania:

Analiza stanu bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym za rok 2005

Analiza stanu bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym za rok 2006

 

 Zestawienia statystyczne za lata 2007-2009

Jednostka

Wypadki Zabici Ranni Kolizje
 
2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009
Brzozów 85 112 74 5 6 9  130 148 84  290  341 395
Dębica 183 166 151 26 17 14  261 247 201  869  874 966
Jarosław 145 117 103 20 12 11  190 157 132  985  984 948
Jasło 68 105 89 11 17 11  98 125 107  422  449 515
Kolbuszowa 37 48 42 7 7 11  38 47 50  341  357 366
Krosno 124 143 128 11 18 14  164 185 156  1280  1194 1320
Lesko 35 13 23 1 1 2  52 14 34  255  238 232
Leżajsk 46 56 31 5 6 5  56 59 32  345  322 305
Lubaczów 54 43 40 6 10 13  63 57 49  339  332 320
Łańcut 69 70 60 8 9 7  90 84 71  818  773 775
Mielec 88 98 88 18 16 12  116 97 99  1010  1058 1177
Nisko 66 87 101 8 12 8  88 101 119  584  548 559
Przemyśl 100 87 75 11 9 12  121 135 141  1424  1354 1259
Przeworsk 112 113 107 6 16 5  150 137 137  459  469 504
Ropczyce 109 108 122 17 4 4  162 148 153  469  523 659
Rzeszów 546 637 592 32 36 38  758 825 739  4469  4758 4670
Sanok 67 58 44 20 8 6  67 60 43  690  630 663
Stalowa Wola 124 115 110 15 3 9  168 137 168  658  693 663
Strzyżów 69 70 61 17 4 13  83 93 80  483  522 497
Tarnobrzeg 108 90 105 11 17 14  118 124 129  589  521 562
Ustrzyki Dolne 13 23 16 2 6 2  13 26 20  211  200 158
Ogółem 2248 2359 2162 257 234 220  2986 3006 2744  16990  17140 17513

Pliki do pobrania:

Analiza stanu bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym za rok 2007

Analiza stanu bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym za rok 2008

Analiza stanu bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym za rok 2009

 

Zestawienia statystyczne za rok 2010-2012

 

Jednostka

Wypadki

Zabici Ranni Kolizje
2010 2011  2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
Brzozów 64 45 44 5 8 7 90 57 47 444 419 381
Dębica 185 192 166 8 18 12 259 239 220 934 968 765
Jarosław 88 93 52 9 14 9 110 121 52 1099 1128 951
Jasło 68 60 68 5 5 10 90 69 82 545 443 493
Kolbuszowa 59 61 43 6 10 4 70 66 55 494 416 396
Krosno 93 99 84 19 14 12 133 126 118 1504 1279 1113
Lesko 17 23 12 2 1 0 20 29 16 246 218 180
Leżajsk 26 20 18 10 7 5 27 16 18 285 259 276
Lubaczów 16 22 12 6 14 2 19 14 13 390 330 293
Łańcut 51 65 62 13 10 9 58 70 59 914 823 711
Mielec 70 63 71 10 11 9 81 71 76 1339 1140 1007
Nisko 93 82 75 9 8 6 110 94 86 593 495 466
Przemyśl 61 51 48 8 10 6 76 66 63 1340 1201 1105
Przeworsk 99 118 107 9 14 14 127 157 130 593 532 438
Ropczyce 110 96 76 5 11 6 178 130 111 810 654 519
Rzeszów 560 713 614 36 28 36 736 883 765 5011 4333 4111
Sanok 43 56 41 11 7 7 48 61 56 635 625 510
Stalowa Wola 101 83 68 8 12 10 122 94 81 757 675 578
Strzyżów 53 70 68 6 12 10 101 120 102 559 501 499
Tarnobrzeg 91 75 59 15 9 6 112 116 82 660 503 438
Ustrzyki Dolne 9 19 18 2 1 4 11 28 22 171 148 105
Ogółem 1957 2106 1806 202 224 184 2578 2627 2254 19323 17090 15335

Analiza stanu bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym za rok 2010
Analiza stanu bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym za rok 2011
Analiza stanu bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym za rok 2012

Analiza stanu bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym za rok 2013

Analiza stanu bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym za rok 2014

Analiza stanu bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym za rok 2015

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku w Ruchu Drogowym na terenie województwa podkarpackiego w 2016 roku

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku w Ruchu Drogowym na terenie województwa podkarpackiego w 2017 roku

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku w Ruchu Drogowym na terenie województwa podkarpackiego w 2018 roku 

 

Metryczka

Data publikacji 23.08.2010
Data modyfikacji 04.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Rzeszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Ruchu Drogowego KWP w Rzeszowie
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Etgens Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie
Osoba modyfikująca informację:
Klaudia Bijoś
do góry