Niebieska Karta

Sprawozdanie z przeprowadzonych interwencji wobec przemocy w rodzinie w 2007 r.

Sprawozdanie
z przeprowadzonych interwencji wobec przemocy w rodzinie
w okresie od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r. (KWP Rzeszów)

 

1. Liczba przeprowadzonych interwencji domowych (ogółem)- 31356
w tym dotyczących w przemocy rodzinie (procedura NK)- 4479

2. Interwencje dotyczące przemocy w rodzinie: 4479
miejsce interwencji: miasto- 2082
                            wieś- 2397

3. Liczba pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej ogółem- 8373
w tym: kobiety- 4254
           mężczyźni- 633

           małoletni do ukończenia lat 13- 2302
           małoletni od 13 do 18 lat- 1184

4. Liczba sprawców przemocy domowej ogółem- 4499
w tym: kobiety- 135
           mężczyźni- 4350
           nieletni- 14

5. Liczba sprawców przemocy domowej zatrzymanych ogółem- 2569
w tym: kobiety- 45
           mężczyźni- 2521
           nieletni- 3

6. Liczba sprawców przemocy domowej pod wpływem alkoholu ogółem- 3785
           kobiety- 89
           mężczyźni- 3692
           nieletni- 4

w tym: przewiezionych do Izby Wytrzeźwień- 545
           kobiety- 14
           mężczyźni- 530
           nieletni- 1

           przewieznionych do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych do wytrzeźwienia- 2016
           kobiety- 35
           mężczyźni- 1979
           nieletni- 2

7. Liczba przypadków udzielenia pomocy medycznej- 567
           pokrzywdzony- 40
           sprawca- 527

8. Liczba dzieci przewiezionych do szpitala, placówki, oddanych pod opiekę osoby spokrewnionej- 21

9. liczba postępowań przygotowawczych dotyczących przemocy domowej, w których była prowadzona procedura Niebieskich Kart
 

  wszczętych stwierdzonych zakończonych
z art. 207 k.k. znęcanie się fizycne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny 569 295 410

 

10. Liczba informacji przesłanych do:
* ośrodków pomocy społecznej- 458
* gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych- 875
*placówek służbowych zdrowia- 11
*placówek szkolno- wychowawczych- 22
* organizacji pozarządowych- 16
* innych- 576

RAZEM- 1958


 

Metryczka

Data publikacji 02.06.2011
Data modyfikacji 11.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Rzeszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Prewencji
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Etgens Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Etgens- Stryjecka
do góry