Niebieska Karta

Sprawozdanie z podjętych przez policję działań wobec przemocy w rodzinie dotyczące procedury "Niebieskie Karty" w 2009 r.

Sprawozdanie
z podjętych przez policję działań wobec przemocy w rodzinie
dotyczące procedury "Niebieskie Karty" w okresie od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.(KWP Rzeszów)

 

1. Liczba interwencji domowych (ogółem)- 30440
2. Liczba sporządzonych notatek służbowych o przemocy w rodzinie (Niebieskich kart)- 5386

3. Miejsce sporządzenia Niebieskich Kart (według miejsca zamieszkania ofiary)- 5386
           miasto- 2309
           wieś- 3077

4. Liczba pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej ogółem- 9410
w tym: kobiety- 5365
           mężczyźni- 1011

           małoletni do ukończenia lat 13- 1959
           małoletni od 13 do 18 lat- 1075

5. Liczba sprawców przemocy domowej ogółem- 5407
w tym: kobiety- 173
           mężczyźni- 5214
           nieletni- 20

6. Liczba sprawców przemocy domowej zatrzymanych ogółem- 2987
w tym: kobiety- 55
           mężczyźni- 2928
           nieletni- 4

7. Liczba sprawców przemocy domowej pod wpływem alkoholu ogółem- 4057
           kobiety- 80
           mężczyźni- 3970
           nieletni- 7

w tym: przewiezionych do izby Wytrzeźwień- 678
           kobiety- 18
           mężczyźni- 658
           nieletni- 2

           przewieznionych do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych do wytrzeźwienia- 2307
           kobiety- 37
           mężczyźni- 2268
           nieletni- 2

8. Liczba przypadków udzielenia pomocy medycznej- 269
           pokrzywdzony- 63
           sprawca- 206

9. Liczba dzieci przewiezionych do szpitala, placówki, oddanych pod opiekę osoby spokrewnionej- 9

10. liczba postępowań przygotowawczych dotyczących przemocy domowej, w których była prowadzona procedura "Niebieskich Kart"
 

  wszczętych stwierdzonych zakończonych
z art. 207 k.k. znęcanie się fizycne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny 471 202 443

 

10. Liczba informacji przesłanych do:
1. ośrodków pomocy społecznej- 1317
2. gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych- 842
3. placówek służbowych zdrowia- 11
4. organizacji pozarządowych- 58
5. innych- 691

RAZEM- 2919

Metryczka

Data publikacji 03.06.2011
Data modyfikacji 11.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Rzeszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Prewencji
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Etgens Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Etgens- Stryjecka
do góry