Niebieska Karta

Sprawozdanie z przeprowadzonych interwencji wobec przemocy w rodzinie w 2008 r.

Sprawozdanie
z przeprowadzonych interwencji wobec przemocy w rodzinie
w okresie od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r.(KWP Rzeszów)

 

1. Liczba przeprowadzonych interwencji domowych (ogółem)- 32040
w tym dotyczących w przemocy rodzinie (procedura NK)- 5018

2. Interwencje dotyczące przemocy w rodzinie: 5018
miejsce interwencji: miasto- 2130
                            wieś- 2888

3. Liczba pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej ogółem- 9196
w tym: kobiety- 4873
           mężczyźni- 866

           małoletni do ukończenia lat 13- 2323
           małoletni od 13 do 18 lat- 1134

4. Liczba sprawców przemocy domowej ogółem- 5048
w tym: kobiety- 170
           mężczyźni- 4861
           nieletni- 17

5. Liczba sprawców przemocy domowej zatrzymanych ogółem- 2844
w tym: kobiety- 55
           mężczyźni- 2785
           nieletni- 4

6. Liczba sprawców przemocy domowej pod wpływem alkoholu ogółem- 3471
           kobiety- 92
           mężczyźni- 3373
           nieletni- 6

w tym: przewiezionych do izby wytrzeźwień- 540
           kobiety- 11
           mężczyźni- 529
           nieletni- 0

           przewieznionych do Policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych do wytrzeźwienia- 2288
           kobiety- 43
           mężczyźni- 2241
           nieletni- 4

7. Liczba przypadków udzielenia pomocy medycznej- 329
           pokrzywdzony- 55
           sprawca- 274

8. Liczba dzieci przewiezionych do szpitala, placówki, oddanych pod opiekę osoby spokrewnionej- 7

9. Liczba postępowań przygotowawczych dotyczących przemocy domowej, w których była prowadzona procedura Niebieskich Kart
 

  wszczętych stwierdzonych zakończonych
z art. 207 k.k. znęcanie się fizycne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny 439 266 354

 

10. Liczba informacji przesłanych do:
* ośrodków pomocy społecznej- 869
* gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych- 987
*placówek służbowych zdrowia- 19
*placówek szkolno- wychowawczych- 9
* organizacji pozarządowych- 9
* innych- 666

RAZEM- 2559

Metryczka

Data publikacji 03.06.2011
Data modyfikacji 11.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Rzeszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Prewencji
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Etgens Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Etgens- Stryjecka
do góry