Niebieska Karta

Sprawozdanie z podjętych przez policję działań wobec przemocy w rodzinie dotyczące procedury "Niebieskie Karty" w 2010 r.

Sprawozdanie
z podjętych przez policję działań wobec przemocy w rodzinie
dotyczące procedury "Niebieskie Karty" w okresie od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

 

1. Liczba interwencji domowych (ogółem)- 30136
2. Liczba sporządzonych notatek urzędowych o przemocy w rodzinie (Niebieskich kart)- 5277

3. Miejsce sporządzenia Niebieskich Kart (według miejsca zamieszkania ofiary)- 5277
           miasto- 2258
           wieś- 3019

4. Liczba pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej ogółem- 9457
w tym: kobiety- 5324
           mężczyźni- 1086

           małoletni do ukończenia lat 13- 2004
           małoletni od 13 do 18 lat- 1043

5. Liczba sprawców przemocy domowej ogółem- 5301
w tym: kobiety- 186
           mężczyźni- 5104
           nieletni- 11

6. Liczba sprawców przemocy domowej zatrzymanych ogółem- 2861
w tym: kobiety- 62
           mężczyźni- 2795
           nieletni- 4

7. Liczba sprawców przemocy domowej pod wpływem alkoholu ogółem- 3916
           kobiety- 102
           mężczyźni- 3809
           nieletni- 5

w tym: doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień- 771
           kobiety- 13
           mężczyźni- 757
           nieletni- 1

           doprowadzonych do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych do wytrzeźwienia- 2088
           kobiety- 50
           mężczyźni- 2035
           nieletni- 3

8. Liczba przypadków udzielenia pomocy medycznej- 237
           pokrzywdzony- 60
           sprawca- 177

9. Liczba dzieci przewiezionych do szpitala, placówki, oddanych pod opiekę osoby spokrewnionej- 10

10. Liczba postępowań przygotowawczych dotyczących przemocy domowej, w których była prowadzona procedura Niebieskich Kart
 

  wszczętych stwierdzonych zakończonych
z art. 207 k.k. znęcanie się fizycne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny 408 194 412

 

10. Liczba informacji przesłanych do:
1. ośrodków pomocy społecznej- 1670
2. gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych- 1045
3. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przez orgny administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego - 101
4. innych/ placówki opiekuńczo- wychowawcze, specjalistyczne ośrodki wspracia dla ofiar przemocy w rodzinie, itp.- 873
RAZEM- 3689

Metryczka

Data publikacji 03.06.2011
Data modyfikacji 11.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Rzeszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Prewencji
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Etgens Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Etgens- Stryjecka
do góry