Niebieska Karta

Sprawozdanie z podjętych przez policję działań wobec przemocy w rodzinie dotyczące procedury "Niebieskie Karty" w 2012 r.

SPRAWOZDANIE

Z PODJĘTYCH PRZEZ POLICJĘ DZIAŁAŃ WOBEC PRZEMOCY W RODZINIE
DOTYCZĄCE PROCEDURY „NIEBIESKIE KARTY”

w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku 

1. Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta- A” (ogółem)- 4098

w tym:
a) liczba formularzy wszczynających procedurę- 3289
b) liczba formularzy dotyczących kolejnych przypadków przemocy w rodzinie w trakcie trwającej procedury- 809

2. Liczba formularzy „Niebieska Karta- A” według miejsca zamieszkania osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą (ogółem)- 4098

miasto- 1711
wieś- 2387

3. Liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą (ogółem)- 5853

w tym:
kobiet – 3939
- do 65 roku życia- 3602
- od 66 roku życia – 337
mężczyzn – 699
- do 65 roku życia- 581
- od 66 roku życia – 118
małoletnich- 1215

4. Liczba osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie (ogółem)- 4118

w tym:
kobiet – 252
mężczyzn – 3856
nieletnich- 10          

5. Liczba zatrzymanych osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie (ogółem)- 1411

w tym:
kobiet – 45
mężczyzn – 1365
nieletnich- 1

6. Liczba osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie będących pod wpływem alkoholu (ogółem)- 2914

w tym:
kobiet –114
mężczyzn – 2800
nieletnich- 0
a) doprowadzonych do izb wytrzeźwień lub innych tego typu placówek (ogółem)- 398
 w tym:
kobiet – 7
mężczyzn – 391
nieletnich- 0
b) doprowadzonych do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych do wytrzeźwienia (ogółem)- 1493
w tym:
kobiet – 57
mężczyzn – 1435
nieletnich- 1

7. Liczba dzieci umieszczonych u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo- wychowawczej (ogółem)- 13

8. Liczba przypadków poszczególnych rodzajów przemocy:

- fizycznej- 3066             - psychicznej- 3976
- seksualnej- 54              - innego rodzaju zachowań- 1120

9. Rodzaje pomocy udzielonej osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą:
- umieszczenie w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie- 8
- umieszczenie w ośrodku wsparcia- 0
- umieszczenie w ośrodku interwencji kryzysowej- 5
- umieszczenie w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży- 0
- umieszczenie w szpitalu- 5
- udzielenie pomocy medycznej- 51
- inny rodzaj pomocy- 336

Metryczka

Data publikacji 03.04.2013
Data modyfikacji 11.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Rzeszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Prewencji KWP w Rzeszowie
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Etgens Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Etgens- Stryjecka
do góry