Niebieska Karta

Sprawozdanie z podjętych przez policję działań wobec przemocy w rodzinie dotyczące procedury "Niebieskie Karty" w 2013 r.

SPRAWOZDANIE

Z PODJĘTYCH PRZEZ POLICJĘ DZIAŁAŃ WOBEC PRZEMOCY W RODZINIE
DOTYCZĄCE PROCEDURY „NIEBIESKIE KARTY”

w okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku 

1. Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta- A” (ogółem)- 4427

w tym:
a) liczba formularzy wszczynających procedurę- 3286
b) liczba formularzy dotyczących kolejnych przypadków przemocy w rodzinie w trakcie trwającej procedury- 1141

2. Liczba formularzy „Niebieska Karta- A” według miejsca zamieszkania osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą (ogółem)- 4427

miasto- 1725
wieś- 2702

3. Liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą (ogółem)- 6337

w tym:
kobiet – 4233
- do 65 roku życia- 3788
- od 66 roku życia – 445
mężczyzn – 802
- do 65 roku życia- 687
- od 66 roku życia – 115
małoletnich- 1302
- dziewcząt- 232
- chłopców- 235
 

4. Liczba osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie (ogółem)- 4439

w tym:
kobiet – 268
mężczyzn – 4150
nieletnich- 21
- dziewcząt- 0
- chłopców-7       

5. Liczba zatrzymanych osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie (ogółem)- 467

w tym:
kobiet – 7
mężczyzn – 460
nieletnich- 0
- dziewcząt- 0
- chłopców- 0

6. Liczba osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie będących pod wpływem alkoholu (ogółem)- 3130

w tym:
kobiet – 109
mężczyzn – 3016
nieletnich- 5
- dziewcząt- 0
- chłopców- 1
a) doprowadzonych do izb wytrzeźwień lub innych tego typu placówek (ogółem)- 466
 w tym:
kobiet – 7
mężczyzn – 459
nieletnich- 0
- dziewcząt- 0
- chłopców- 0
b) doprowadzonych do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych do wytrzeźwienia (ogółem)- 1578
w tym:
kobiet – 59
mężczyzn – 1518
nieletnich- 1
- dziewcząt- 0
- chłopców- 1
 

7. Liczba dzieci umieszczonych u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo- wychowawczej (ogółem)- 18

8. Liczba przypadków poszczególnych rodzajów przemocy:

- fizycznej-  3180          - psychicznej- 4370
- seksualnej- 48           - innego rodzaju zachowań-1365
- ekonomicznej- 13

9. Rodzaje pomocy udzielonej osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą:
- umieszczenie w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie- 5
- umieszczenie w ośrodku wsparcia- 0
- umieszczenie w ośrodku interwencji kryzysowej- 2
- umieszczenie w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży- 1
- umieszczenie w szpitalu- 2
- udzielenie pomocy medycznej- 30
- inny rodzaj pomocy- 484

Metryczka

Data publikacji 05.03.2014
Data modyfikacji 11.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Rzeszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Prewencji KWP w Rzeszowie
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Etgens Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Etgens- Stryjecka
do góry