Niebieska Karta

SPRAWOZDANIE Z PODJĘTYCH PRZEZ POLICJĘ DZIAŁAŃ WOBEC PRZEMOCY W RODZINIE DOTYCZĄCE PROCEDURY „NIEBIESKIE KARTY” w 2014 roku

SPRAWOZDANIE

Z PODJĘTYCH PRZEZ POLICJĘ DZIAŁAŃ WOBEC PRZEMOCY W RODZINIE
DOTYCZĄCE PROCEDURY „NIEBIESKIE KARTY”

w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku

 

1. Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta- A” (ogółem)- 4328

w tym:
a) liczba formularzy wszczynających procedurę- 3353
b) liczba formularzy dotyczących kolejnych przypadków przemocy w rodzinie w trakcie trwającej procedury- 975

2. Liczba formularzy „Niebieska Karta- A” według miejsca zamieszkania osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą (ogółem)- 4328

miasto- 1672
wieś- 2656

3. Liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą (ogółem)- 5832

w tym:
kobiet – 4017
- do 65 roku życia- 3629
- od 66 roku życia – 388
mężczyzn – 710
- do 65 roku życia- 605
- od 66 roku życia – 105
małoletnich- 1105
- dziewcząt- 571
- chłopców- 534
 

4. Liczba osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie (ogółem)- 4368

w tym:
kobiet – 244
mężczyzn – 4097
nieletnich- 27
- dziewcząt- 4
- chłopców- 23      

5. Liczba zatrzymanych osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie (ogółem)- 283

w tym:
kobiet – 1
mężczyzn – 280
nieletnich- 2
- dziewcząt- 0
- chłopców- 2

6. Liczba osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie będących pod wpływem alkoholu (ogółem)- 3031

w tym:
kobiet – 100
mężczyzn – 2923
nieletnich- 8
- dziewcząt- 0
- chłopców- 8
a) doprowadzonych do izb wytrzeźwień lub innych tego typu placówek (ogółem)- 497
 w tym:
kobiet – 13
mężczyzn – 482
nieletnich- 2
- dziewcząt- 0
- chłopców- 2
b) doprowadzonych do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych do wytrzeźwienia (ogółem)- 1526
w tym:
kobiet – 43
mężczyzn – 1480
nieletnich- 3
- dziewcząt- 0
- chłopców- 3
 

7. Liczba dzieci umieszczonych u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo- wychowawczej (ogółem)- 35

8. Liczba przypadków poszczególnych rodzajów przemocy:

- fizycznej-  3182         - psychicznej- 4221
- seksualnej- 53           - innego rodzaju zachowań- 1593
- ekonomicznej- 44

9. Rodzaje pomocy udzielonej osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą:
- umieszczenie w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie- 7
- umieszczenie w ośrodku wsparcia- 1
- umieszczenie w ośrodku interwencji kryzysowej- 2
- umieszczenie w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży- 2
- umieszczenie w szpitalu- 2
- udzielenie pomocy medycznej- 42
- inny rodzaj pomocy- 601

Metryczka

Data publikacji 14.01.2015
Data modyfikacji 11.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Rzeszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Prewencji KWP w Rzeszowie
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Etgens- Stryjecka Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Etgens- Stryjecka
do góry