Niebieska Karta

Sprawozdanie z podjętych przez policję działań wobec przemocy w rodzinie dotyczące procedury "Niebieskie Karty" w 2015

SPRAWOZDANIE

Z PODJĘTYCH PRZEZ POLICJĘ DZIAŁAŃ WOBEC PRZEMOCY W RODZINIE
DOTYCZĄCE PROCEDURY „NIEBIESKIE KARTY”

w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku

 

1. Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta- A” (ogółem)- 4274

w tym:
a) liczba formularzy wszczynających procedurę- 3289
b) liczba formularzy dotyczących kolejnych przypadków przemocy w rodzinie w trakcie trwającej procedury- 985

2. Liczba formularzy „Niebieska Karta- A” według miejsca zamieszkania osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą (ogółem)- 4274

miasto- 1615
wieś- 2659

3. Liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą (ogółem)- 5682

w tym:
kobiet – 3945
- do 65 roku życia- 3520
- od 66 roku życia – 425
mężczyzn – 773
- do 65 roku życia- 654
- od 66 roku życia – 119
małoletnich- 964
- dziewcząt- 498
- chłopców- 466
 

4. Liczba osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie (ogółem)- 4318

w tym:
kobiet – 290
mężczyzn – 4016
nieletnich- 12
- dziewcząt- 4
- chłopców- 8     

5. Liczba zatrzymanych osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie (ogółem)- 242

w tym:
kobiet – 4
mężczyzn – 237
nieletnich- 1
- dziewcząt- 0
- chłopców- 1

6. Liczba osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie będących pod wpływem alkoholu (ogółem)- 3071

w tym:
kobiet – 102
mężczyzn – 2965
nieletnich- 4
- dziewcząt- 1
- chłopców- 3
a) doprowadzonych do izb wytrzeźwień lub innych tego typu placówek (ogółem)- 492
 w tym:
kobiet – 9
mężczyzn – 483
nieletnich- 0
- dziewcząt- 0
- chłopców- 0
b) doprowadzonych do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych do wytrzeźwienia (ogółem)- 1708
w tym:
kobiet – 60
mężczyzn – 1646
nieletnich- 2
- dziewcząt- 0
- chłopców- 2
 

7. Liczba dzieci umieszczonych u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo- wychowawczej (ogółem)- 13

8. Liczba przypadków poszczególnych rodzajów przemocy:

- fizycznej-  3034         - psychicznej- 4272
- seksualnej- 46           - innego rodzaju przemocy- 1483
- ekonomicznej- 65

9. Rodzaje pomocy udzielonej osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą:
- umieszczenie w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie- 3
- umieszczenie w ośrodku wsparcia- 1
- umieszczenie w ośrodku interwencji kryzysowej- 1
- umieszczenie w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży- 1
- umieszczenie w szpitalu- 6
- udzielenie pomocy medycznej- 40
- inny rodzaj pomocy- 501

Metryczka

Data publikacji 23.05.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Rzeszowie
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Etgens- Stryjecka Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie
do góry