Niebieska Karta

Sprawozdanie z podjętych przez Policję działań wobec przemocy w rodzinie dotyczące procedury "Niebieskie Karty" w 2018 roku

SPRAWOZDANIE Z PODJĘTYCH PRZEZ POLICJĘ DZIAŁAŃ WOBEC

PRZEMOCY W RODZINIE DOTYCZĄCE PROCEDURY „NIEBIESKIE KARTY”

w okresie od 01-01-2018 do 31-12-2018 roku

 

 

1. Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta – A” (ogółem) – 4726, w tym:

 

a) liczba formularzy wszczynających procedurę – 3667

b) liczba formularzy dotyczących kolejnych przypadków przemocy w rodzinie w trakcie trwającej procedury – 1059.

 

2. Liczba formularzy „Niebieska Karta – A” według miejsca zamieszkania osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą (ogółem) – 4726, w tym:

 

miasto – 1671

wieś – 3055.

 

3. Liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą (ogółem) – 5979, w tym:

 

kobiet – 4263

do 65 roku życia – 3691

od 66 roku życia – 572,

 

mężczyzn – 835

do 65 roku życia – 683

od 66 roku życia – 152,

 

małoletnich – 881

dziewcząt – 455

chłopców – 426.

 

4. Liczba osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie (ogółem) – 4750, w tym:

 

kobiet – 361

mężczyzn – 4374

nieletnich – 15

dziewcząt – 3

chłopców – 12.

 

5.  Liczba zatrzymanych osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie (ogółem) – 597, w tym:

 

kobiet – 9

mężczyzn – 585

nieletnich – 3

dziewcząt – 0

chłopców – 3.

 

6. Liczba osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie będących pod wpływem alkoholu (ogółem) – 2846, w tym:

 

kobiet – 96

mężczyzn – 2747

nieletnich – 3

dziewcząt – 0

chłopców – 3.

 

  1. doprowadzonych do izb wytrzeźwień lub innych tego typu placówek (ogółem) – 559, w tym:

 

kobiet – 18

mężczyzn – 541

nieletnich – 0

dziewcząt – 0

chłopców – 0.

 

  1. doprowadzonych do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych do wytrzeźwienia (ogółem) – 1018, w tym:

 

kobiet – 31

mężczyzn – 987

nieletnich – 0

dziewcząt – 0

chłopców – 0.

 

7. Liczba dzieci umieszczonych u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo – wychowawczej (ogółem) – 18.

 

8. Liczba przypadków poszczególnych rodzajów przemocy:

 

fizycznej – 3185

psychicznej – 4617

seksualnej – 65

ekonomicznej – 34

innego rodzaju przemocy – 1439.

 

9. Rodzaje pomocy udzielonej osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą:

 

umieszczenie w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie – 4

umieszczenie w ośrodku wsparcia – 1

umieszczenie w ośrodku interwencji kryzysowej – 1

umieszczenie w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – 1

umieszczenie w szpitalu – 8

udzielenie pomocy medycznej – 30

inny rodzaj pomocy – 687.

 

Dodatkowe dane w zestawieniu tabelarycznym:

 

 

Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta – A” (ogółem)

2016 r.

2017 r.

2018 r.

4111

4749

4726

Liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą (ogółem)

2016 r.

2017 r.

2018 r.

5425

6072

5979

W tym:

kobiet

2016 r.

2017 r.

2018 r.

3785

4349

4263

mężczyzn

2016 r.

2017 r.

2018 r.

779

852

835

małoletnich

2016 r.

2017 r.

2018 r.

861

871

881

Liczba osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie (ogółem)

2016 r.

2017 r.

2018 r.

4146

4778

4750

W tym:

kobiet

2016 r.

2017 r.

2018 r.

238

311

361

mężczyzn

2016 r.

2017 r.

2018 r.

3896

4455

4374

nieletnich

2016 r.

2017 r.

2018 r.

12

12

15

 

Metryczka

Data publikacji : 11.02.2019
Data modyfikacji : 12.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Rzeszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Siupik
Osoba udostępniająca informację:
Wojeciech Leś
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Etgens- Stryjecka
do góry