Zestawienia statystyczne dotyczące samobójstw w województwie podkarpackim

Dane dotyczące liczby zamachów samobójczych

Rok Ogółem w tym zakończonych zgonem Mężczyźni Kobiety
ogółem w tym zakończonych zgonem ogółem w tym zakończonych zgonem
2004 261 212 212 183 49 29
2005 270 223 227 194 43 29
2006 265 216 228 191 37 25
2007 198 145 160 128 38 17
2008 239 162 192 135 47 27
2009 242 176 210 157 32 19
2010 251 190 212 169 39 21
2011 197 152 167 129 30 23
2012 233 192 190 162 43 30
2013 327 264 286 235 41 29
2014 425 273 355 236 70 37
2015 466 266 373 222 93 44
2016 441 239 372 222 69 17

 

 

Dane dotyczące sposobu popełnienia samobójstwa

Sposób popełnienia samobójstwa 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Otrucie gazem 1 - 1 1 1 5 1 2 1 0 1 2
Zażycie trucizny 2 - - 1 4 - - 1 - 2 1 4
Zażycie środków nasennych 11 6 2 7 7 4 4 3 5 6 13 22
Uszkodzenie układu krwionośnego 4 5 5 2 2 5 9 5 4 7 10 12
Samookaleczenie inne 2 6 5 10 13    9 8 8 11 4 28 54
Rzucenie się z wysokości 16 15 14 9 16 10 11 12 10 13 27 27
Utopienie 9 9 8 8 6 7 5 3 7 7 6 7
Powieszenie 198 212 201 149 172 184 193 152 184 269 305 307
Rzucenie się pod pojazd 5 6 7 3 8 3 2 2 4 3 6 7
Zastrzelenie 5 1 3 - 2 1 2 2 2 5 2 2
Inne 8 10 19 8 8 14 16 7 5 11 26 22

 

 

Dane dotyczące powodu zamachu samobójczego /*/

Powód zamachu samobójczego 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Choroba psychiczna 73 56 60 43 44 42 55 37 38 43 57 66
przewlekła 12 13 13 12 13 18 15 11 23 30 28 21
Trwałe kalectwo  1 1 - - - 1 1 1 - 1 0 0
Nieporozumienia rodzinne  27 21 27 18 20 21 25 24 27 27 48 59
Zawód miłosny  14 6 12 16 19 6 15 14 13 14 24 38
Problemy szkolne  5 2 3 2 1 2 - 1 - 1 3 5
Utrata środków utrzymania  4 7 7 - 7 7 5 4 2 4 7 4
Warunki ekonomiczne  17 10 13 8 9 10 11 6 8 16 12 15
Dokonane przestępstwa  3 2 5 2 4 2 2 2 3 1 2 5
Niepożądana ciąża  2 - - - 1 - - - 1 0 1 0
Śmierć bliskiej osoby  2 5 3 2 4 5 5 2 4 6 8 9
Inny  24 28 26 20 27 28 21 17 17 59 79 144
Nieustalony  97 137 112 87 107 137 114 90 110 136 179 131

 /*/ - Dane o ofierze mogą występować w kilku pozycjach

 

 

Dane dotyczące wieku osób popełniających samobójstwo

Wiek 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
5 - 9 lat - - - 1 - - - - - - 0 0
10 - 14 lat - 7 2 3 5 3 2 2 - 1 0 7
15 - 19 lat 16 20 27 22 27 20 15 10 14 19 18 35
20 - 24 lat 22 32 23 18 28 25 22 18 14 24 40 45
25 - 29 lat 23 18 23 24 19 17 21 19 19 28 35 37
30 - 34 lat 31 19 23 15 20 17 19 13 21 37 40 50
35 - 39 lat 21 22 24 15 8 16 19 13 26 29 51 46
40 - 44 lat 27 27 24 18 15 26 23 17 15 31 27 37
45 - 49 lat 30 40 34 21 27 27 29 21 18 22 36 32
50 - 54 lat 27 30 29 19 25 35 28 18 34 36 42 45
55 - 59 lat 26 15 24 17 29 27 26 27 29 33 46 43
60 - 64 lat 7 13 11 7 13 6 22 21 19 30 33 27
65 - 69 lat 17 8 8 7 8 9 11 7 8 11 26 24
70 - 74 lat 7 8 6 7 5 6 5 4 6 12 9 20
75 - 79 lat 4 5 5 2 4 5 1 4 5 4 7 8
80 - 84 lat 3 6 1 2 4 - 6 2 2 5 9 5
85 lat i więcej - - 1 - 2 3 1 1 3 5 6 5

 

 

Wielkość miejscowości,  w której popełniono samobójstwo

Rok Wieś Miasta (liczba ludności w tysiącach)
do 5 5-10 10-20 20-50 50-100 100-200 200-500 powyżej 500
2004 143 9 16 16 17 40  17  2  1
2005 143 10 13 14 17 45  26  2  -
2006 157 2 12 8 29 37  14  6  -
2007 114 6 10 11 17 29  9  2  -
2008 126 2 9 15 25 34  24  4  -
2009 145 5 10 11 22 28 20 1 -
2010 153 4 11 11 14 35 20 3 -
2011 119 2 3 7 27 27 11 - -
2012 148 5 16 8 9 34 12 1 -
2013 214 13 17 15 20 36 12 0 0
2014 248 18 26 12 40 50 31 - -
2015 248 22 23 28 68 58 19 3 0
2016 236 25 24 23 58 51 24 - -

 

 

 Dane dotyczące dnia tygodnia, w którym popełniono samobójstwo

Rok Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
2004 51 43 48 27 33 21 38
2005 42 50 41 38 33 32 34
2006 43 28 37 43 32 39 43
2007 32 35 28 37 22 21 23
2008 32 33 34 23 42 30 45
2009 43 41 26 34 33 41 24
2010 36 38 39 34 37 35 31
2011 30 28 28 33 24 24 30
2012 30 45 34 26 35 27 36
2013 36 39 36 37 46 43

40

 

Stan cywilny 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Kawaler/panna 110 86 96 102 95 68 77 109 157 178 151
Żonaty/zamężna 119 77 95 101 113 92 119 161 181 192 190
Konkubin(a) 3 5 9 2 8 6 7 1 9 14 13
Wdowiec/wdowa 8 12 19 12 18 7 13 13 18 24 20
Rozwiedziony(a) 13 9 10 15 11 11 9 20 31 26 29
Separowany(a) 4 1 2 4 - 1 - 2 1 3 3
Brak danych 8 8 8 6 6 12 8 21 28 29 35
Stan cywilny- nie dotyczy, nieokreślone, nieznane - - - - - - - 1 0 0 -

 

Metryczka

Data publikacji 07.04.2009
Data modyfikacji 10.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Rzeszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Wzorek
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Etgens Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie
Osoba modyfikująca informację:
Klaudia Bijoś
do góry