Struktura organizacyjna - Struktura organizacyjna KWP - Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna KWP

 
W skład Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie wchodzą:

1) kierownictwo:

a) Komendant Wojewódzki Policji,
b) I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji,
c) Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji;

2) komórki organizacyjne w służbie kryminalnej:

a) Wydział Kryminalny,
b) Wydział Dochodzeniowo-Śledczy,
c) Wydział Techniki Operacyjnej,
d) Wydział Wywiadu Kryminalnego,
e) Laboratorium Kryminalistyczne,
f) Wydział do walki z Korupcją,
g) Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą,
h) Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób;

3) komórki organizacyjne w służbie prewencyjnej:

a) Wydział Prewencji,
b) Sztab Policji,
c) Wydział Ruchu Drogowego,
d) Wydział Konwojowy,
e) Wydział Postępowań Administracyjnych;

4) komórki organizacyjne w służbie wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym:

a) Wydział Kontroli,
b) Wydział Kadr i Szkolenia,
c) Wydział Komunikacji Społecznej,
d) Wydział Finansów,
e) Wydział Zaopatrzenia,
f) Wydział Transportu,
g) Wydział Inwestycji i Remontów,
h) Wydział Łączności i Informatyki,
i) Wydział Bezpieczeństwa Informacji,
j) Sekcja Psychologów,
k) Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych,
l) Zespół Prawny,
ł) Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej,
m) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego,
n) Zespół do spraw Ochrony Praw Człowieka.

Metryczka

Data publikacji 04.03.2019
Data modyfikacji 25.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Rzeszowie
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Sekuła Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie
Osoba modyfikująca informację:
Klaudia Bijoś
do góry