Wolne stanowiska w SC

Nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej

Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U.2008 Nr 227 poz. 1505 z późn. zm.)  w  służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która jest obywatelem polskim, korzysta z pełni praw publicznych, nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiada kwalifikacje wymagane w służbie cywilnej, cieszy się nieposzlakowaną opinią. Przepisy ustawy dają możliwość zatrudniania osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - obywateli państw Unii Europejskiej oraz innych państw, których obywatele mają prawo zatrudnienia na terenie RP. Osoby te nie będą jednak mogły zajmować stanowisk związanych z bezpośrednim lub pośrednim wykonywaniem władzy publicznej ani ochroną generalnych interesów państwa.
 
Informacje o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej upowszechniane są przez umieszczenie ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu prowadzącego nabór.
 
 

Informacje o wolnych stanowiskach pracy w korpusie służby cywilnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie uzyskacie Państwo także w Sekcji Doboru:


Sekcja Doboru
Wydziału Kadr i Szkolenia
Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie
z/s w Oddziale Prewencji Policji w Zaczerniu k. Rzeszowa

 
Tel. 47 821 2672

 

Metryczka

Data publikacji 19.03.2007
Data modyfikacji 08.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Rzeszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KWP w Rzeszowie
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Etgens
Osoba modyfikująca informację:
Klaudia Bijoś
do góry