Struktura organizacyjna KWP

 
W skład Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie wchodzą:

1) kierownictwo:

a) Komendant Wojewódzki Policji,
b) I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji,
c) Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji;

2) komórki organizacyjne w służbie kryminalnej:

a) Wydział Kryminalny,
b) Wydział Dochodzeniowo-Śledczy,
c) Wydział Techniki Operacyjnej,
d) Wydział Wywiadu Kryminalnego,
e) Laboratorium Kryminalistyczne,
f) Wydział do walki z Korupcją,
g) Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą,
ga) Wydział do walki z Cyberprzestępczością,
h) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Międzynarodowej Współpracy Policji;

3) komórki organizacyjne w służbie prewencyjnej:

a) Wydział Prewencji,
b) Sztab Policji,
c) Wydział Ruchu Drogowego,
d) Wydział Konwojowy,
e) Wydział Postępowań Administracyjnych;

4) komórki organizacyjne w służbie wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym:

a) Wydział Kontroli,
b) Wydział Kadr i Szkolenia,
c) Wydział Komunikacji Społecznej,
d) Wydział Finansów,
e) Wydział Zaopatrzenia,
f) Wydział Transportu,
g) Wydział Inwestycji i Remontów,
h) Wydział Łączności i Informatyki,
i) Wydział do spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
j) Sekcja Psychologów,
k) Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych,
l) Zespół Prawny,
ł) Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej,
m) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego,
n) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Ochrony Praw Człowieka,
o) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa Informacji.

Metryczka

Data publikacji 28.02.2008
Data modyfikacji 20.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Rzeszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Etgens- Stryjecka
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Etgens- Stryjecka Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie
Osoba modyfikująca informację:
Klaudia Bijoś
do góry